Telefon
WhatsApp
Ofisimiz kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir. Bugün geniş bir çerçevede dava takip ve hukuki danışmanlık hizmeti veren İhtisas Hukuk, uyuşmazlıkların en verimli şekilde çözüme ulaşması amacıyla departmanlara ayrılarak organize olmuştur.
  • AdresHalil Rıfat Paşa Mah. Teoman Sk. No:2 Şişli İstanbul Türkiye
  • Telefon+90 531 939 89 16
  • E-Postaihtisashukuk@gmail.com

Çalışma Alanlarımız

İdare Hukuku

Ofisimiz idare Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır: Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli yazışmaların yapılması(talep, itiraz, ...

Vergi Hukuku

Ofisimiz Vergi Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır: Vergi Hukuku danışmanlığı hizmetlerimiz çerçevesinde öncelikle mevzuat ve ...

İmar ve Çevre Hukuku

Ofisimiz İmar ve Çevre Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır: Belediyeler, Tapu müdürlükleri, Çevre ve şehircilik ...

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetler: Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde iptal davasının açılması ve ...

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku Departmanımız Tarafından Sunulan Hizmetler: Özel sağlık kuruluşu ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve malzeme/hizmet tedarikçileri arasındaki sözleşmelerin ...

Enerji Hukuku

Ofisimiz Enerji Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetler: Lisans, izin ve ruhsata yönelik iş ve işlemlerin takibi. Enerji hukuku ile ilgili her türlü sözleşmenin ...

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Departmanımız Tarafından Sunulan Hizmetler: Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda şahıs şirketi/adi şirket, limited ve anonim şirketler ile ...

İcra Hukuku

İcra Hukuku Departmanımız Tarafından Sunulan Hizmetler: Alacağın tahsili için icra müdürlüğü nezdinde icra takibi başlatılması. Senede bağlı alacaklarda ...

Ceza Hukuku

Ofisimiz Ceza Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetler: Hayata karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti suçları ...

İş Hukuku

Ofisimiz İş Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetler: Haklı sebep olmaksızın işten çıkarma nedeniyle işçi adına ücret alacağı, kıdem tazminatı, ihbar ...

Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku Departmanımızca Sunulan Hizmetler: Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat zararın tazmini için dava açılması. Anlaşmalı boşanma ...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Departmanımız Tarafından Sunulan Hizmetler: Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın ...

İnsan Hakları Hukuku

İnsan Hakları Hukuku Departmanımızca sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılması. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru ...

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Departmanımız Tarafından Sunulan Hizmetler: Trafik kazası kapsamında doğan maddi ve manevi zararın tazmini için dava açılması ve sürecün ...

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Departmanımız Tarafından Sunulan Hizmetler: Taşınır, taşınmaz mal ya da hizmet alım/satımı ile doğan uyuşmazlığın çözümü için ...